Wspomnienie ks. Jana Twardowskiego

„Bo w życiu, mówił ks. Jan Twardowski, najważniejsze jest samo życie. A zaraz potem miłość. Naprawdę chodzi o miłość. Pragniemy jej od urodzin po śmierć. Niezależnie, czy jesteśmy młodzieńcami czy ludźmi starszymi, niezależnie od wieku chcemy być kochani i dawać miłość. Różne bywają jej rodzaje: miłość do Boga, młodych zakochanych, matki do dziecka, dziadka do wnuczka, profesora do uczniów. Są nie tylko cierpienia młodego, ale i starego Wertera. Człowiek czułby się oszukany, gdyby miłości nie zaznał. Niektórzy się dziwili, dlaczego stary ksiądz pisze o miłości. Ale to był mój temat. I teraz, gdy piszę już mniej, sam lubię te wiersze czytać”, dodawał.

18 stycznia 2006 r. w Warszawie zmarł ks. Jan Twardowski, dziś mija 10 lat. W programie przypominamy archiwalną rozmowę z ks. Janem i jego wiersze śpiewane przez zespół Wszystkiego Dobrego.

Gościmy Stanisławę Szymczyk, sekretarz Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Jana Twardowskiego, Alicję Czurę-Musialik i Jacka Swobodę, którzy od wielu lat śpiewają poezję ks. Jana."Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.