Rodzina 500 plus

W Katowicach trwają konsultacje w sprawie rządowego programu "Rodzina 500 plus".

W spotkaniu udział biorą przedstawiciele rządu, samorządowcy, a także strona społeczna. Program ruszyć miałby 1 kwietnia. Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie będzie przysługiwało rodzicom i opiekunom na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie, bądź 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko. Rząd przeznaczy na program w tym roku 17 miliardów złotych, z czego 1,6 miliarda trafi dla dzieci z województwa śląskiego.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewniał w Katowicach, że świadczenie to nie będzie kolidowało z innymi formami pomocy społecznej.


— W skrajnych przypadkach świadczenie w kwocie 500 zł może zostać zamienione na świadczenie rzeczowe, np. w formie podręczników szkolnych czy ubrań — podkreśla Szwed.


Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska znajduje się na szarym końcu na świecie jeżeli chodzi o dzietność. Na 224 państwa znajdujemy się dopiero na 216. miejscu.

Autor: Łukasz Szwej