Inwestuj w siebie

"Inwestuj w siebie" to projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, którego celem jest zaktywizowanie różnych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Właśnie ruszyła rekrutacja chętnych. Jak mówi Tomasz Sojka, koordynator projektu, uczestnicy objęci będą szeregiem różnych działań.


Oprócz tego uczestnicy będą korzystali z aktywizacji zawodowej. Tu mogą liczyć nie tylko na szkolenia czy poradnictwo zawodowe, ale także prowadzony ma być program staży. W projekcie weźmie udział około 200 osób, zarówno bezrobotni, ale także osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, wychowankowie pieczy zastępczej oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, które korzystają z pomocy opieki społecznej. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych, a chętni mogą się zgłaszać do siemianowickiego MOPS-u lub do Klubu Integracji Społecznej.

Autor: Joanna Opas