Problem z budżetem

Problemy z budżetem ma Ruda Śląska – miastu zabraknie 12 milionów złotych, które miało otrzymać na realizację unijnego projektu oczyszczalni ścieków.

Radni odmówili zmniejszenia tegorocznych dochodów miasta, a Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała wieloletnią prognozę finansową Rudy Śląskiej. Prezydent Grażyna Dziedzic poprosiła przewodniczącego rady Miasta o zwołanie nadzwyczajnej sesji, by jeszcze w tym roku uchwalić budżet na kolejny rok. Na razie jej termin nie został ustalony. Prezydent Dziedzic obawia się, że jeśli radni nie zdążą z budżetem, w styczniu zabraknie pieniędzy na wypłaty dla pracowników jednostek samorządowych.

 Autor: Agnieszka Tatarczyk


Wiadomości regionalne