Rada ds. seniorów

Śląska Rada ds. Seniorów spotkała się na pierwszym posiedzeniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Będzie to organ doradczy i opiniujący dla władz województwa. Jak mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, dzięki radzie będzie możliwe jeszcze skuteczniejsze rozwiązywanie problemów osób starszych w regionie.


Na pewno dopracowania wymaga także Karta Seniora, uważa marszałek. Z kolei jak dodaje prof. Maria Zrałek, przewodnicząca oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i członkini rady, aktualnie jednym z większych problemów jest aktywność zawodowa osób starszych.


Oprócz tego, zdaniem prof. Zrałek, konieczna jest likwidacja chociażby barier architektonicznych dla osób starszych. Podczas inauguracyjnego posiedzenia mają zostać wybrane władze rady.

Autor: Joanna Opas