O autografach w Muzeum Śląskim

Czym charakteryzował się podpis carycy Katarzyny II, Wojciecha Korfantego albo Jerzego Dudy-Gracza?

Jaką mają wartość autografy znanych osobistości i jakie tajemnice kryją się w biografiach postaci, których autografy znajdują się w archiwach Górnego Śląska? Odpowiedzi na te pytania można poznać w Muzeum Śląskim w Katowicach podczas spotkania promującego książkę "Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy... Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach" dr Barbary Kalinowskiej-Wójcik i dr. Mirosława Węckiego. W albumie znalazły się dokumenty zawierające własnoręczne podpisy władców, polityków, ludzi kultury, przemysłowców i dowódców wojskowych. Najstarsze zachowane autografy osób, które na przestrzeni wieków zasłużyły się w dziejach Europy, Polski oraz Górnego Śląska, pochodzą z XVI wieku, najnowsze – z drugiej połowy XX wieku. Spotkanie w Muzeum Śląskim, połączone z dyskusją na temat "Śladów działalności wielkich postaci historycznych w archiwaliach", rozpocznie się o godzinie 18:00.

Autor: Marlena Barasińska