Niekonwencjonalna stajenka

fot. z archiwum Anny Musialik

Dobiega końca w Kościele w Polsce tradycyjny czas śpiewania kolęd i odwiedzania betlejemskich stajenek. Nasi przodkowie, aż do uroczystości Ofiarowania Pańskiego, nazywanej także Świętem Matki Bożej Gromnicznej, celebrowali czas Bożego Narodzenia. Dziś w Drodze spotykamy się w kościele akademickim Franciszkańskiego Ośrodka DA w Panewnikach, gdzie była bardzo niekonwencjonalna stajenka – artystyczna instalacja, której autor dzieli się swoim doświadczeniem sacrum. FODA, w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. Franciszkański Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego jest dla wielu studentów śląskich uczelni prawdziwym drugim domem, o czym chętnie opowiadają, a początki studenckiej wspólnoty u Franciszkanów przypomina obecny duszpasterz akademicki, o. Miłosz Kaczmarczyk OFM."Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.