Kolejne rozmowy w Kompanii Węglowej

Dziś kolejna runda rozmów związkowców z Kompanii Węglowej z zarządem spółki.

Wczoraj w kopalniach odbyły się masówki, podczas których informowano załogę o sytuacji. Bezpośrednią przyczyną decyzji o zorganizowaniu masówek w kopalniach i zakładach spółki był impas w rozmowach dotyczących przekształceń w spółce, warunków pracy i płacy, Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2016 rok oraz sposobu wypłaty tzw. czternastek.

W styczniu zarząd Kompanii wypowiedział porozumienie, które gwarantowało pracownikom Kompanii przejście do nowej spółki z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia. Na to związkowcy się nie zgadzają. W ubiegłym tygodniu w Katowicach odbyły się dwie rundy rozmów przedstawicieli kompanijnych central związkowych z zarządem KW i wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim. W Warszawie obradował Trójstronny Zespół Branżowy ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Żadne z tych spotkań nie przyniosło przełomu.

Autor: Łukasz Kałuża