Kwalifikacje do wojska

W Katowicach rozpoczęły się kwalifikacje do wojska.

Mają one na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i określenia formy tej służby. Tegoroczną weryfikacją objęci są przede wszystkim mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat.

— Podlegają jej także kobiety urodzone w latach 1992–97, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej — mówi major Adam Dudek, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach.


Jak się okazuje, jedynie około 10 procent osób stających do kwalifikacji wojskowej wykazuje zainteresowanie ochotniczą służbą w armii. W przypadku kobiet są to pojedyncze przypadki.


Osoby podlegające tegorocznej kwalifikacji wojskowej powinny otrzymać indywidualne wezwanie. Jeśli nawet takie pismo do nich nie dotarło, nie zwalnia ich to z obecności w badaniu. Za niestawienie się grozi bowiem grzywna lub ograniczenie wolności.

Autor: Marta Dobrowolska