Spotkanie z Krystyną Liersz-Żelasko

Gośćmi Ewy Niewiadomskiej są Krystyna Liersz-Żelasko, córka Jerzego Haralda i Henryk Grzonka, redkator Naczelny Polskiego Radia Katowice. Rok 2016 jest dla naszej rozgłości rokiem Jerzego Haralda, zakomitego pianisty, skrzypka, kompozytora, twórcy orkiestr radiowych, który zapisał sie w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Współpracował z Marią Koterbską, Jerzym Połomskim, Ireną Santor. Jest autorem piosenek: "Brzydula i rudzielec", "Mkną po szynach niebieskie tramwaje" i wielu, wielu innych przebojów. Wkrótce naszemu studiu koncertowemu nadamy imię Jerzego Haralda, przygotowujemy się też do ważnego koncertu, podczas którego będzie można posłuchać muzyki kompozytora. 


Audycja z pozytywnym wydźwiękiem