Nieustraszony Rycerz Rzeczypospolitej

„Nieustraszony Rycerz Rzeczypospolitej” tak nazwał Wojciecha Korfantego Ignacy Jan Paderewski. W telegramie kondolencyjnym wysłanym 17 sierpnia 1939 roku do Elżbiety Korfantowej ten wybity Polak pisał także: „Wojciech Korfanty znajdzie w kartach historii odrodzonej Polski należne mu stanowisko, choć mu go odmawiano za życia […]”.
W rocznicę urodzin (20 kwietnia 1873) wielkiego Ślązaka, Dyktatora III Powstania Śląskiego rozmawiamy m.in. o tym, czy słowa znakomitego pianisty, polityka, premiera polskiego rządu okazały się prorocze? Z historykiem, prof. dr. hab. UŚ Zygmuntem Woźniczką, laureatem nagrody im W. Korfantego, inicjatorem wydania pierwszego pełnego zbioru wszystkich wystąpień Wojciecha Korfantego w parlamencie Rzeszy Niemieckiej (Reichstagu) i Pruskim Sejmie Krajowym (Landtagu), rozmawia Anna Musialik.



Szkoła Bardzo Wieczorowa – co zapewne zaskoczeniem nie jest – to radiowa akademia dla tych, którzy są ciekawi świata, których interesuje renesans w malarstwie bądź losy białych krwinek.

Jeśli ktoś woli posłuchać o programie Apollo bądź bardziej interesują go czasy II Wojny Światowej, także może znaleźć coś ciekawego dla siebie tuż przed północą.

Każdego dnia w tygodniu w Radiu Katowice.