Spotkanie z Ewą Kokot

Ewa Kokot, znana edukatorka sztuki, kuratorka wystaw sztuki współczesnej, która znakomicie rozwija działalność Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej. Opowie o projekcje, który w dzieciach szuka przyszłych artystów, uruchamiając ich wrażliwość na sztukę.


Audycja z pozytywnym wydźwiękiem