Wychowanie przez sztukę

fot. Iwona Wander

Ewa Kokot jest historykiem sztuki i pedagogiem. Od 1989 realizuje roku autorskie projekty polegające na kontaktowaniu dziecka ze sztuką – długofalowy program DZIECKO-SZTUKA-KONTAKT. Prowadzi warsztaty twórcze nie tylko dla dzieci, ale i młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych marginalizacją. Aranżuje wystawy sztuki najnowszej, organizuje masowe akcje i plenery. Pomysłodawczyni trzech międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu przez sztukę. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorem projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Z Ewą Kokot rozmawia Ewa Niewiadomska.