Art Naif Festiwal

W galerii Szyb Wilson trwa Art Naif Festiwal. Największa w Europie impreza promująca sztukę naiwną co roku gromadzi tysiące jej wielbicieli. Patronuje jej Polskie Radio Katowice. O obrazach, które przyjechały i przyleciały do Katowic ze wszystkich kontynentów, opowie Monika Paca, która od początku organizuje festiwal. A atrakcje z nim związane wykraczają daleko poza galerię Wilson. Są to przeglądy filmów, koncerty i spotkania rodzinne.


Audycja z pozytywnym wydźwiękiem