Góralska tradycja

"Chwilę istnienia, która została mi podarowana, wypełniam moją pasją. Mam szczęście. To moja praca” – mówi o sobie Małgorzata Kiereś, etnograf, badaczka i dokumentalistka kultury ludowej, laureatka tegorocznej nagrody im. Oskara Kolberga. W Ligoniowym radiu jesteśmy dziś w Istebnej, skąd pochodzi pani Małgorzata i rozmawiamy o góralskiej tradycji i kulturze, prawdziwej skarbnicy wartości, autorytetów i osobliwości. Towarzyszą nam góralskie pieśni i zespoły, a o jednym z nich Zespole Regionalnym Istebna, który w tym roku świętuje 115-lecie, opowie Tadeusz Papierzyński.Ligoniowe Radio