Spotkanie z Mirosławem Neinertem

Mirosław Neinert, aktor, reżyser, dyrektor Teatru Korez. Opowie o najnowszym spektaklu przygotowywanym przez jego Teatr, czyli wzruszającej opowieści o losach pewnej Ślązaczki, którą grać będzie znakomita Grażyna Bułka. Będą też anegdoty i opowieści z życia rodzinnego i artystycznego.


Audycja z pozytywnym wydźwiękiem