Ślady - magazyn religijny Radia Katowice

Ślady - magazyn religijny Radia Katowice

Kultura w kościele  -  Kościół o kulturze, to nasz Temat wieczoru dzisiaj. Zapraszamy do Muzeum Archidiecezjalnego  w  Katowicach.  Zgromadzone tam dzieła pochodzą z czasów średniowiecza, reprezentują gotycką sztukę cechową (malarstwo tablicowe, rzeźby Madonn i świętych, średniowieczne ołtarze, kielichy mszalne, witraże). Jest także bardzo ciekawa kolekcja sztuki nowożytnej sięgająca  renesansu (ornaty, stuły, szaty liturgiczne, obrazy).

W Muzeum znajduje się także  kolekcja ikon, przedmiotów związanych ze śląską religijnością, oraz  pokaźny zbiór obrazów bardzo znanych malarzy. Być może słuchaczy będą zaskoczeni jak wielkich artystów  można tam spotkać w ich dziełach.

Opowie o tym  dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego ks. dr. Leszek Makówka w rozmowie z ks. dr. Markiem Spyrą.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl