Ślady - magazyn religijny

thumbnail

Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl


Ślady - magazyn religijny Radia Katowice

Data: 07-11-2016


Tematem wieczoru dzisiaj są sprawy społeczne w nauczaniu Kościoła, które czasem budzą emocje. Tak jest na pewno z pytaniami o tożsamość Ślązaków oraz o stan edukacji regionalnej. Niedawno sejmowe komisje administracji, mniejszości narodowych i etnicznych odrzuciły projekt obywatelski o uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną, w tej sprawie stanowczy głos zabrała Rada Górnośląska.

Jej przedstawiciele w przesłanym PAP oświadczeniu wyrazili „głęboki żal, oburzenie i zdumienie, że został odrzucony społeczny projekt ustawy, pod którym zebrano ponad 140 tysięcy podpisów, a który wyraża żywotne interesy ponad 800 tysięcy obywateli RP, deklarujących w ostatnim Spisie Powszechnym swoją przynależność do śląskiej grupy narodowościowej”. Nawiązując do tego wydarzenia i przypominając o tym, że w programie Polskiego Radia Katowice od lat temat edukacji regionalnej należy do najważniejszych, autor „Tematu wieczoru” ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer wspólnie z zaproszonymi do studia gośćmi – pyta o etniczność Ślązaków i zastanawia się nad kondycją edukacji regionalnej na Śląsku.
Prowadzi
Ślady - magazyn religijny

20-08-2018 Pielgrzymka

07-05-2018 Świadectwo wiary.