Styl polityki na rzecz pokoju

„Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju” – to tytuł papieskiego orędzia na przypadający 1 stycznia 2017 r. 50. już Światowy Dzień Pokoju.

Po raz pierwszy obchodzono go z inicjatywy bł. Pawła VI w roku 1968. Papież Franciszek podkreśla m.in, że „przemoc jest znieważaniem imienia Boga” i nie można jej łączyć z religią. Ewangeliczne Błogosławieństwa z Kazania na Górze winny stać się „programem i wyzwaniem dla zwierzchników politycznych i religijnych” oraz „mediów całego świata”.

W swoim orędziu Ojciec Święty zapewnia, że Kościół katolicki będzie wspierał wszelkie wysiłki „budowania pokoju przez aktywne i twórcze wyrzeczenie się przemocy”. Właśnie 1 stycznia 2017 r., w Światowy Dzień Pokoju, rozpoczęła działalność także na tym polu nowa watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

„Pokój w sercu i pokój na świecie” jak bardzo są zależne od siebie – pyta ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, autor Tematu wieczoru w pierwszym w nowym roku wydaniu magazynu Ślady.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl