500 Plus w województwie śląskim. Pierwsze efekty programu rządowego.

Data: 11-01-2017

thumbnail

Rządowy program Rodzina 500 plus działa od kwietnia 2016 roku.

W województwie śląskim świadczenie otrzymuje co miesiąc ponad 380 tysięcy dzieci. Efekty realizacji programu w regionie podsumował dziś w Katowicach Wojewoda Śląski. Według statystyk o wiele mniej osób ubiega się o świadczenia z miejskich ośrodków pomocy społecznej i pożyczki w parabankach. W przypadku gdy świadczeniobiorcy źle wydatkują otrzymane pieniądze, gmina przekazuje je w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. W województwie śląskim to zjawisko marginalne, tego typu przypadki stanowią jedynie 0.4 promila wszystkich składanych wniosków.

Autor: Agnieszka Loch/LK


Zobacz podobne
Wiadomości regionalne