Bliżej Metropolii?

Data: 12-01-2017

thumbnail

Na stronach Sejmu zamieszczono rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Jak czytamy dotyczy utworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska, eliminując przy tym wady ustawy o związkach metropolitalnych z dnia 9 października 2015 r. takie jak: funkcjonowanie zarządu związku i jego tryb wyboru. Ustawa ma dotyczyć terenu na którym mieszka co najmniej dwa miliony mieszkańców. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia związku metropolitalnego jest prezydent miasta Katowice.

Autor: Łukasz Kałuża/LK


Zobacz podobne
Wiadomości regionalne