Wizyta w Muzeum Górnośląskim

W tym roku obchodzimy stulecie awangardy w Polsce. We wszystkich liczących się muzeach prezentowane będą obrazy, rzeźby i grafiki twórców awangardowych. O planowanej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu wystawie opowida dyrektor tego muzeum, Leszek Jodliński. Odpowiada też na pytania związane z twórczością artystów, którzy płynęli pod prąd, albo odkrywali w sztuce nowe obszary.Audycja z pozytywnym wydźwiękiem