Spór miasta z RIO o budżet

Data: 18-05-2017

thumbnail

Bytom odwołuje się od negatywnej opinii na temat budżetu za ubiegły rok.

Prezydent Damian Bartyla złożył odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która negatywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta. W odwołaniu Prezydent zwrócił uwagę, że Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie oceniła dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2019, a nie samo wykonanie budżetu. Według Bartyli dane te nie powinny być przedmiotem opinii. Dzisiaj prezydent Bytomia osobiście złoży wyjaśnienia w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Autor: Marta Dobrowolska/lk


Zobacz podobne
Wiadomości regionalne