Kolejne kolejowe inwestycje

250 milionów złotych pochłonie rewitalizacja trasy kolejowej na odcinku Wyczerpy–Chorzew–Siemkowice.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisała umowę na realizację tej inwestycji. Prace te przyczynią się do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przewozu towarów ze Śląska aż na Pomorze. Obecnie ten odcinek przystosowany jest do prędkości około 40-60 km/h dla przewozów towarowych. Po rewitalizacji, dopuszczalna prędkość wzrośnie aż do 100 km/h i podniesie się poziom bezpieczeństwa transportu. Podniesie się także przepustowość tej linii.

W ramach prac zmodernizowanych zostanie około 47 km linii kolejowej. Wymienione zostaną tory, a także urządzenia sterowania ruchem, przebudowana będzie także sieć trakcyjna. Nowe rozjazdy mają być wyposażone w system ogrzewania, co zapewni sprawne działanie w ujemnych temperaturach. Przebudowane zostaną 44 obiekty takie jak: 4 wiadukty, 5 mostów i 35 przepustów. Linia wyposażona będzie także w monitoring. To jedna z kilku inwestycji w infrastrukturę kolejową w naszym regionie. W kolejnych latach modernizacja linii kolejowych na Śląsku pochłonie jeszcze około 4,4 miliarda złotych.

Autor: Joanna Opas/lk