JSW zmniejszyła zadłużenie

fot. Ryszard Stotko

Zmniejszyło się zadłużenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wszystko przez to, że firma wcześniej wykupiła obligacje o wartości ponad 26,5 miliona dolarów i ponad 150 milionów złotych. Obligacje, które wykupiła spółka zostały wyemitowane na podstawie programu emisji obligacji z 2014 roku. W związku z wcześniejszym wykupem, obligatariusze zgodzili się na zmianę niektórych warunków programu. JSW nie będzie musiała pozyskiwać dodatkowego finansowania poprzez wtórną emisję akcji. Spółka ma jeszcze ponad 700 milionów złotych i 125 milionów dolarów niewykupionych obligacji.

Autor: Joanna Opas /rs/