Pielgrzymka Kresowian

W audycji:

  • Jasna Góra wita Kresowian – XXIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę.
  • Praemium Honoris Cresovianae dla wybitnych działaczy ruchu kresowego.
  • Ślązacy we Lwowie – projekty współpracy z Polakami ze Lwowa.
  • Św. Jan z Dukli – patron Lwowa.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.