Społeczna misja kościoła

Misja Społeczna Kościoła, to temat wieczoru w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. W tym tygodniu zaprezentowaliśmy dwa równoczesne wydania, dla słuchaczy z Czestochowy i okolic na częstotliwości 98,4 FM oraz dla słuchaczy całego regionu na pozostałych częstotliwościach.

Obie audycje są dostępne do odsłuchania poniżej.

Ślady - wydanie katowickie

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer rozmawiał o Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych. Jego gościem był Dawid Tatarczyk pracownik naukowy i wykładowca politologii na Uniwersytecie w Michigan. Relacja między religią a polityką, którą bada i rola katolików świeckich w Kościele w USA , ich zaangażowanie w rozwój parafii, problemy katolickiej mniejszości w amerykańskim społeczeństwie, w którym stanowi ona niewiele ponad 20%, to niektóre z wątków rozmowy w studio.

Byliśmy także w Piekarach Śląskich, gdzie niedawno gościła grupa Teksańczyków, którzy idą śladami swoich śląskich przodków i odwiedzają miejsca, z których w połowie XIX wieku wyemigrowali do Teksasu. Zaprasza Anna Musialik.


Ślady - wydanie częstochowskie

O sanktuarium w Leśniowie z prymasem Polski, abp. Wojciechem Polakiem, rozmawiał Zdzisław Makles.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny