Tydzień Ewangelizacyjny

Ślady prowadzą do Dzięgielowa, na ziemię cieszyńską, gdzie mieszka największa w Polsce wspólnota ewangelików i gdzie od 68 lat spotykają się na Tygodniu Ewangelizacyjnym wierni Kościoła Luterańskiego. W relacji Agnieszki Loch mówimy o tym wydarzeniu. Wspólnota, to również dziś Temat Wieczoru, a autor tego cyklu ks. dr Bartłomiej Kuźnik zaprosił do studia diakonów Śląskiego Seminarium Duchownego, aby porozmawiać o historii ich powołań do kapłaństwa.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl