Matka Teresa i Ojciec Anzelm

Matka Teresa od św. Józefa (Janina) Kierocińska i ojciec Anzelm Gądek (1884-1969) założyli w 1921 roku Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Przez 25 lat, jako przełożona generalna Zgromadzenia, matka Teresa swą posługę pełniła w Sosnowcu i Zagłębiu, gdzie zorganizowała przedszkole, pracownię haftu i szycia dla dziewcząt oraz szkołę dla najbiedniejszych dzieci.

Podczas II wojny światowej wraz z siostrami organizowała pomoc dla potrzebujących. Udzielała schronienia żołnierzom Armii Krajowej i dziewczętom, którym groziło wywiezienie na roboty do Niemiec. Szczególne miejsce w działalności matki Teresy Kierocińskiej miała pomoc dzieciom. Stworzyła sierociniec, w którym opiekę znajdowały dzieci uratowane z obozów koncentracyjnych, sieroty, których rodzice zginęli lub zaginęli w czasie działań wojennych. Dużą grupę stanowiły dzieci, które trafiły do Karmelitanek po upadku powstania warszawskiego. Pomoc w klasztorze znajdowali także Żydzi.

Matka Teresa Kierocińska zmarła 12 lipca 1946 roku w Sosnowcu. W latach 1983-1988 w Diecezji Częstochowskiej przeprowadzono jej proces beatyfikacyjny.

Dzięki staraniom ocalonego przez siostry Andrzeja Siemiątkowskiego, w 1992 roku pośmiertnie nadano jej tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.

W 2013 roku papież Franciszek podpisał Dekret o heroiczności cnót, odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodna Służebnica Boża.

Historię życia Matki Teresy opowiada karmelitanka siostra Bogdana Batog, która pracuje w wicepostulacji Sługi Bożej Matki Teresy, zajmuje się gromadzeniem i archiwizacją materiałów i pamiątek, sprawowała także opiekę merytoryczną nad filmem dokumentalnym Krzysztofa Millera „Ona nigdy nie była sama”, zrealizowanym w tym roku. Gościmy również w programie autorów muzycznej oprawy tego filmu - kompozytora Pawła Burdę i Agatę Widerę Burdę -sopran, którzy m.in. opowiedzą o swoim doświadczeniu skuteczności modlitwy za wstawiennictwem Matki Teresy od św. Józefa.


Źródło : s. Bogdana Batog CSCIJ / red. Mateusz Szczepaniak, styczeń 2016


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl