SOS - szukamy rodzin zastępczych. Happening. ♬ ◙

Data: 13-09-2017

thumbnail
fot. Izabela Czerczer

Pod hasłem "SOS - szukamy rodzin zastępczych"  Częstochowa promowała dziś rodzicielstwo zastępcze.

W centrum miasta zorganizowała specjalny happening, który informował, że cały czas potrzebne są rodziny zastępcze, rodzinne pogotowia i rodzinne domy dziecka. Ewa Wrześniak z częstochowskiego Stowarzyszenia "Dla rodziny" podkreśla, że rodziny zastępcze dają dzieciom pozbawionym z różnych przyczyn opieki rodziców biologicznych – dom, ciepło i poczucie bezpieczeństwa.W propagowaniu rodzin zastępczych dorosłym pomagały przedszkolaki wysyłając sygnał SOS i tłumacząc jak ważna jest rodzina.W Częstochowie jest około 300 rodzin zastępczych, w których przebywa około 400 dzieci. Najwięcej dzieci znalazło swój dom w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto w mieście działają dwa rodzinne domy dziecka i 11 rodzin zastępczych zawodowych.

Autor: Izabela Czerczer /rs/


Galeria

SOS - szukamy rodzin zastępczych. Happening. ♬ ◙
Wiadomości regionalne