Nagrody wspólnym mianownikiem Śladów

Ślady prowadzą dziś do wydarzeń, których wspólnym mianownikiem są nagrody.

Na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalana 2017” nagrody II stopnia przyznano Adamowi Kraśnickiemu za film dokumentalny o ks. Franciszku Blachnickim „Prorok nigdy nie umiera” i Annie Musialik za audycję „Piekarskie Jeruzalem” o odrodzonym po ponad 100 latach misterium Męki Pańskiej na kalwarii w Piekarach Śląskich. Autora filmu gościmy dziś w programie,a fragment nagrodzonej audycji przedstawimy na zakończenie Śladów.
Natomiast autor Tematu wieczoru rozmawia z prof. Krystyną Heską – Kwaśniewicz laureatką Lux ex Silesia.

Wczoraj podczas międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla odbyła się uroczystość wręczenia tego bardzo prestiżowego wyróżnienia przyznawanego tym, którzy w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl