Pozytywka: Leszek Jodliński

Gościem Ewy Niewiadomskiej w Pozytywce będzie dziś Leszek Jodliński — dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

W audycji pojawią się dwa ważne tematy. Pierwszym jest otwierana po remoncie galeria malarstwa polskiego z dziełami Michałowskiego, Wyspiańskiego czy Kramsztyka. Drugi temat to imponująca wystawa czeskiej fotografii w Bytomiu.

Audycja z Pozytywnym wydźwiękiem w Radiu Katowice o 16.15.Audycja z pozytywnym wydźwiękiem