Po naszymu czyli po śląsku. Konkursowe przesłuchania.

fot. Dariusz Schmidt

Ruszyła 27. edycja konkursu Po naszymu czyli po śląsku.

Jury przesłuchało dziś w Polskim Radio Katowice kandydatów do tytułu dorosłego Ślązaka Roku.  Jutro staną w gwarowe szranki dzieci i młodzież.


Ci, którzy zrobią największe wrażenie na jury, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu przesłuchań. W tym roku zgłosiło się 60 uczestników. Najstarsi, a jest ich dwoje, mają po 79 lat, najmłodszy 5 lat. 

Pani Teresa z Jankowic na przesłuchanie przyjechała z lalką.


Pomysłodawczynią konkursu i jego wieloletnią organizatorką jest senator Maria Pańczyk. Jak mówi, duże zainteresowanie konkursem to dowód na to, że gwara nie zanika.


Finał tegorocznej edycji konkursu Po naszymu czyli po śląsku odbędzie się w niedzielę, 19 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W jury zasiądą: profesor Jan Miodek, ksiądz profesor Jerzy Szymik oraz doktor Jan Olbrycht. Prócz tytułu dorosłego i młodzieżowego Ślązaka Roku zostanie również przyznany zaszczytny tytuł Honorowego Ślązaka Roku. W przeszłości to wyróżnienie otrzymali między innymi Franciszek Pieczka, Gerard Cieślik, Wojciech Kilar, prof. Jan Miodek, czy abp Damian Zimoń.

Autorzy: Dariusz Schmidt, Wojciech Skowroński, Dorota Stabik /rs/