Pozytywka: Trio Ad Astra

Gośćmi Ewy Niewiadomskiej w dzisiejszej Pozytywce są Joanna Galon-Frant i Anna Szabelka, które wraz z Łukaszem Frantem tworzą Trio Ad Astra. Niedawno ukazała się ich płyta zatytułowana "Epizody". I właśnie o niej będzie dzisiejsza Pozytywka.

Artystki w Radiu Katowice opowiedzą również o tym jak można umiejętnie połączyć artystyczne życie z prozą codzienności.Audycja z pozytywnym wydźwiękiem