Alfred Znamierowski w Książnicy Cieszyńskiej

Data: 07-12-2017

thumbnail
fot. Książnica Cieszyńska

Gościem Książnicy Cieszyńskiej będzie Alfred Znamierowski, autor monografii "Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego" oraz monumentalnego leksykonu "Heraldyka i Weksylologia".

O tym ostatnim dziele, w którym znalazło się ponad 1600 haseł i blisko 3000 ilustracji, przedstawiających ponad 2600 herbów i 1200 weksyliów, a także setki figur heraldycznych, symboli graficznych, pieczęci, monet, orderów, odznak, oznak, obrazów, rzeźb, map i innych zabytków, opowie podczas spotkania, które w Książnicy Cieszyńskiej rozpocznie się o godzinie 17.00

Weksylologia określa dziedzinę wiedzy powiązaną z heraldyką, której przedmiotem są wszelkiego rodzaju flagi, chorągwie, proporce, sztandary jako rzeczywiste i symboliczne znaki wojskowe, państwowe, terytorialne, organizacji i grup społecznych czy wyznaniowych.

Autor: Marlena Barasińska/ds

 


Zobacz podobne
Wiadomości kulturalne

02-10-2018