Polska wieś coraz starsza. Konferencja naukowa.

Data: 07-12-2017

thumbnail
fot. Portal Spożywczy

Naukowcy z całej Polski dyskutują dziś w Częstochowie o starości na polskiej wsi.

Konferencja nawiązuje do społecznej kampanii "Polska Przyjazna Osobom Starszym". Konferencja ma pokazać jaka jest jakość życia osób starszych na terenach wiejskich i w jakim kierunku tę jakość podnosić. Podstawowymi czynnikami mogącymi pozytywnie wpłynąć na życie osób starszych na terenach wiejskich jest ich aktywizacja i polepszenie dostępu do opieki zdrowotnej i społecznej.

W trakcie konferencji naukowcy podejmują także zagadnienia samotności osób starszych, ich życia duchowo-religijnego oraz roli kół gospodyń wiejskich w aktywizacji seniorów. Organizatorem konferencji jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie przy współpracy z senatorem Ryszardem Majerem oraz Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Autor: Krzysztof Słabikowski/lk

Wiadomości regionalne