KSSE: kształcenie dualne. Klub Innowatora ♬

Data: 08-12-2017

thumbnail

O atrakcyjności inwestycyjnej regionu, ale także o jego możliwościach rozwojowych już niebawem zdecydują nie połączenia drogowe czy kolejowe, nie poziom wynagrodzeń, ale ludzie. Ich wykształcenie, ich przygotowanie do pracy, ale też i ich kreatywność.

Dlatego właśnie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom przyszłości i już teraz usilnie rozwija kształcenie dualne na poziomie akademickim, i
Klub Innowatora, czyli platformę doskonalenia osobowego.Wiadomości gospodarcze