Lekarze w hołdzie górnikom

fot. Agnieszka Loch

Kwiaty i podziękowania pod tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy i pielęgniarek podczas pacyfikacji kopani Wujek złożono dziś w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach.

16 grudnia 1981 r. za pomoc rannym górnikom przedstawicielom służby zdrowia groziły represje. Kilkoro z nich podczas udzielania pomocy pod kopalnią zostało ciężko pobitych przez ZOMO.

— Władze nie pozwalały nam pomagać dlatego musieliśmy działać w konspiracji — mówi Urszula Wenda, ówczesny lekarz Wojewódzkiej Przychodni Górniczej.


Tablica znajdująca się w holu szpitala jest symbolem pamięci o wszystkich pracownikach służby zdrowia nie tylko w czasie pacyfikacji KWK Wujek, ale w całym okresie stanu wojennego.

Autor: Agnieszka Loch /rs/