Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei i Ruch Europa Christi

fot. Anna Musialik

Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei i Ruch Europa Christi, to tematy wieczoru, które proponujemy u progu nowego roku.

Rozpoczynamy od relacji z Bazylei, gdzie dobiega końca 40. Europejskie Spotkanie Młodych. W „Pielgrzymkach Zaufania przez Ziemię” zapoczątkowanych przez Brata Rogera w 1978 roku, biorą udział tysiące młodych Europejczyków, w tym bardzo wielu Polaków. Są wśród nich od lat studenci DA Centrum w Katowicach ze swoim duszpasterzem akademickim, który przekaże ich wrażenia z tego wielkiego międzynarodowego spotkania młodych chrześcijan.

Temat wieczoru z cyklu Misja społeczna Kościoła jest poświęcony Chrystusowej Europie, o której przypomina Ruch Europa Christi. Ks. dr hab. Marek Łuczak rozmawia z inicjatorem i moderatorem tego Ruchu, ks. infułatem dr. Ireneuszem Skubisiem, honorowym redaktorem naczelnym Tygodnika Niedziela.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl