Apel w sprawie smogu

Burmistrz Pszczyny apeluje w sprawie smogu.

Dariusz Skrobol wystosował apel do Krzysztofa Tchórzowskiego, Ministra Energii w sprawie wprowadzenia norm jakości węgla wraz z systemem kontroli i certyfikacji.

"Świadomi wagi tego problemu, staramy się mu przeciwdziałać" – czytamy w liście – jednak bez zdecydowanych działań ze strony Ministerstwa Energii, nasza praca jest skazana na porażkę.

Normy jakościowe dla paliw stałych zgodnie z ogłoszonym w styczniu 2017 r. przez rząd programem „Czyste Powietrze” miały zostać przyjęte jeszcze w tym samym kwartale. Niestety, do tej pory wciąż nie zostały wprowadzone.

Przyjęcie odpowiednich norm jakości węgla, zdaniem Burmistrza, jest koniecznym warunkiem do poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Autor: Łukasz Kałuża/ds