Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Wsparcie cieszyńskiego SOR. Dofinansowanie ministerstwa.  
05.01.2018
06:30:00

Prawie 1,4 miliona złotych pochłonie modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Cieszynie.

Szpital Śląski otrzymał dofinansowanie na inwestycję z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe mające na celu wzrost efektywności energetycznej m.in. wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED i montaż urządzeń regulujących temperaturę w pomieszczeniach. Przewidziana jest także modernizacja systemu ewakuacyjnego w całym oddziale.

— Ponadto zostaną zakupione urządzenia i sprzęt medyczny — mówi dyrektor placówki, Czesław Płygawko


Pojawi się nowa infrastruktura informatyczna, m.in. zestawy komputerowe z pakietem oprogramowania dostosowanego do wymogów informatycznych systemów medycznych.

Modernizacja oddziału ratunkowego ma potrwać do końca września.

Autor: Jan Bacza /pg/ 

 


Zobacz także Podobne artykuły

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA