Z naszego na nosz! Niezwykłe wersje zwykłych piosenek.

Fragmenty porannego programu Radia Katowice. #DzieńDobryDziśPiątek

Prezentujemy niezwykłe wersje znanych piosenek i ich tłumaczenia! Zapraszają Dariusz Schmidt i Mariusz Masiarek

Tutaj można znaleźć wykonania, a poniżej teksty. Zapraszamy do tworzenia własnych wersji i przesyłania filmików pod adres: radio@radio.katowice.pl w tytule Z naszego na nosz. 

Miłej zabawy! Autorem przekładów jest Dariusz Schmidt.

SEZON II 2018/2019

Paweł Domagała – Wystarczę ja / Stykna Ci jo.

Godej, że mi przajesz, niy żol ci żodny haje. Chyć w bojszodku nocy, wiela yno mosz mocy.
Godej, że durś mosz chyntka jak ida ku Cie. Że niy wszystko ło mie wiysz a durś poznać chcesz.

Ref.: Nawet jak klary ni ma, bez ta zima, to jeżech jo, stykna ci jo 

Godej że ckni ci się, w tyn czas jak ni ma mie. Godej że durś suchosz, jak padom ci na ucho.

Godej, że durś mosz chyntka, jak ida ku Cie, że niy wszystko ło mie wiysz, a durś poznać chcesz.

Nawet jak klary ni ma bez ta zima, to jeżech jo stykna ci jo stykna ci jo, stykna ci jo 


Kult Gdy nie ma dzieci/Gorki luft poleci
Gorke lato, krotko zima i tak rok za rokym nom poleci ,
dej pozor corozto ciepli w lufcie, C O 2 łokoło ałra szpeci
Jo na to rady ni mom i tego wiyncy niy szczimia ,
Eli mi ftoś tu powiy, sorry taki momy klimat.

Przijechali do Katowic, połosprawiać ło klimacie,
coby wonglym przestać polić i to tyla w tym tymacie
Przijechali do Katowic, połosprawiać ło klimacie,
coby wonglym przestać polić i to tyla w tym tymacie.


Piersi - Bałkanica/Barbórki czas

Barborki juzajś prziszoł czas,

Mszo, potym fajer, śpiyw i szpas

Tako kolyjność w gowie miyj,

Wiara, familio, gruba - fusbal i zimny biyr,


Cyja nom już do śpiywu rżnie.

Na karczmie tak bawiymy się,

Prziniyście tukej piwa kufel,

krupniokow z zymftym cały bufet,


Bydzie, bydzie lajera,

niy jedno frela,

chyci się do tańca sztajgera,

te na kneflu i te ze przodka,

zabalujom razym cołko noc,

choopa! baaba!

Kombi - Kochać Cię za późno/Przojać Ci za niyskoro

Już zawato  Żabka   jes,  poł osiedla śpi 

A mie biere pieron sam,  wto pomoge mi, 

chciołżech  miynty sie kupić, ale niy wiym kaj,                             

już zacczyno mie morzić, chyba  wleza rajn 


Przojać ci, przojać ci

już dzisioj  niyskoro, 

ida spać, ida spać  

bo  czuja się choro. 

Zjod żech slydź, zjod żech ślydź                                                                                                                                                                                                                          ło trocha niyskoro.

Przojać ci,  przojać ci   

niyskoro  już.

Dżem – Wehikuł czasu/Kupka marasu

Pamiyntom dobrze gyburstag moj 

Z karlusami halby żech pioł. 

Siodmo rano suszoło nos 

Po łożartymu do sklepu żech wloz. 


Za to do heresztu zwarli mie 

bo naprany pomyloł żech się, 

Niy boł to nowy

monbopolowy 

ale posterunek

dzielnicowy. 


Ref.

Tamtom  nocom poczułżech mus

Już wiyncy niy pija, nic w kolorze blues 

To już minoło, wytarte jak kurz 

Kupka marasu - wyciepniynto 

wyciepniynto już.


Ich Troje – Powiydz

Powiydz po jakimu,

bas mi rośnie wielki niy wiedzieć czymu, 

dyć jo biru już wcale niy pija 

szpeku niy jym, niy cukruja tyja


Powiydz czymu basiok,

moj wyglondo tak jak połny hasiok, 

chobych mamloł radiski na raty, 

niy pomogo durś żech jes bachraty.


Ref.: 

Stoń powiydz niy jeżech som, 

bo jest nos dwóch jo i brzuch,

mom w gowie same bombony, ich tony 

jo jeżech baniom, brak słow, 

ściepna woga ze schoda, 

powiym sie jakiś wic,

potym nic, siedna na zic.


Dawid Podsiadło - Nie ma fal/Bez cufal

Fal, bez cufal
 bez cufal
 bez cufal
 bez cufal

 bez cufal
 bez cufal
 bez cufaaal
 gryfnie
 godo nom sie całkym gryfnie
 i podobo nom  terazki kozdy łobejrzany film
 wy mie
 jakiś pieron wy mie dzymie
 co mi koże  kopać w  ziymie,
 yno sie zy mie niy smiyj 

 moze  przida zajś potym
 znojdz mie pod potym
 tyż  jo chca cie łoboczyć bo  

 szczynka
 moga chycić cie za rynka
 jak już chcesz wyciepna kozde stare kalmory na roz  
 a to śmiyszne
 niy rozumia tego jeszcze
 tamta baba  chciała żebych wiyncy już  tukej niy stoł 

 ale dej sie znać potym
 kajś mie znojdz potym
 jak się niy trefiymy to
 fal bez cufal
 bez cufal
 bez cufal
 bez cufal
 bez cufal
 bez cufal
 bez cufal


Enej – Kamiyń z napisym LOVE

Dołżech ci kamiyń z napisym love,

to go teraz gipko skow,

inkszego nic niy moga dać,

mosz kamiyń z napisym love.

Jo dołżech ci kamiyń z gryfnym love,

to go teraz gipko skow,

inkszego nic niy moga dać,

mosz kamiyń z napisym love.


Na sztandzie u Andzie

drogo jak pieron

kupiołbych ci keta, dwie bych może wzion,

i byś przajała mi i łotworzoła drzwi,

ale na karku dali bydzie nic.


Dołżech ci kamiyń z napisym love,

to go teraz gipko skow,

inkszego nic niy moga dać,

mosz kamiyń z napisym love.

Jo dołżech ci kamiyń z gryfnym love,

to go teraz gipko skow,

inkszego nic niy moga dać,

mosz kamiyń z napisym love.


Prziszoł dzisioj geltag

i naszporowoł żech

dołbych ci jo kwiotkow nowet połny miech

i poprzojałabyś i pochalałabyś

Potem z głodu grace byda gryź.


***

Paweł Domagała Weź nie pytaj/Bier niy pytej.

Durś sie łaża, w te same miyjsca

bo kaj indzi miołbych być,

jo niy szukom, jo wszystko mom, 

teraz czimia to w rynkach, bo niy chca 

upuścić już nic.


Niy chca lipstow, jo ciebie mom 

nojlepszo lipsta jako zesłom mi Pon (Alleluja, Amen, Heja) 

Mie się niy mierznie, miesie z tobom niy mierznie,

kozdy dziyń łod nowa ci przaja, no przaja 

toż poć, bier no poć.

Bier niy pytej,

bier pochalej,

bier tu symnom, 

tukej być.

Bier niy modniyj, 

bier sie starzi, 

razym zy mnom, 

poć kork w krok.


Bier niy pytej, 

bier pochalej,

bier tu symnom, 

tukej być.

Bier niy modniyj, 

bier sie starzi, 

razym zy mnom poć kork w krok.


***

Czarno-Czarni - Nog/Gyry 

Niy chca łazić z tobom na szpacyr 

Niy chca szkryflać, że mi łonaczy , 

Niy pódymy razym do kina, Chociaż fajno z ciebie Balbina. 

Niy chca łazić z tobom po gorach, 

Niy chca pisać „przaja„ na murach, 

Niy zaprosza cie na flaszka wina, Chociaż fajno z ciebie Balbina. 

Yno jedne czego chca i ty richtiś ło tym wiysz 

Chowosz ta przegryfno rzec -ta ło kery yno śnia

 [2x:] Chca gifcyć na twoje gyry , gyry , gyry, gyry, eli niy mosz na nich szpyry, szpyry, szpyry, szpyry ślimok pacz wystawioł rogi, rogi A ty pokoz swoje nogi


***

SEZON I 2017/2018

Lady Pank – Mniej niż zero/Jedyn zero - Polska gola
Oooo, oooo, oooo oooo
Milik może z kepki tora trefić
Piszczek mo forma i tyż na to chyńć
Grosik gipko za balym poleci
Lewandowski szczeli bramow piyńć
to wcale ny jest wic,
ani na woda pic
Polska gola,
Polska gola,
Polska gola,
Polska gola,
tor, tor, tor,

Błaszczykowski tyż dońdzie do głosu
Tiago Cionek z efyja chce bić
Glik na tormana, już znoloz sposob
Pazdan na presa pódzie jak nic
dyć to zapiyro dych
kożdy śnich gro za czech

jedyn zero
Dwa i zero
Trzy i zero
Cztery zero!

tor,tor,tor,...tor, tor tor…tor,tor, tor.

Elektryczne Gitary – Co ty tutaj robisz?/Ty na grubie robisz
I co jo robia tu, ty na grubie robisz
dwanoście pizło, już wyjyzdzom szolom , zaroz puda zgobić
jest tyla inkszych grub, a ty tukej robisz
A w Zobrzu gryfny ze marmuru Pstrowski na pomniku stoji

już kozdy powiedzioł to co wiedzioł
czi razy łobaloł halba się
wszyscy terazki idom do dom
i bydzie dali tak jak jest.

i co jo robia tu, ty na grubie robisz
dej się pozor , jak ci przidzie dozor
to się bydziesz gowić
Z daleka słychać szum – ty na grubie robisz
wejś się wolne, bo ruchy mosz powolne
i źle ci się robi .

Majka Jeżowska Wsyztskie dzieci nasze są/Wszystkie bajtle nasze som

Wszystke bajtle nasze som
Hildka, Hanys, Marika, Jon.
Kajś w pikawie majom swoj dom
miyj do nich zawsze bombon.
Wszystke bajtle nasze som
Ywald , Luca - godom wom
niych łodnich sny, jak dynga som.
Wyśpiywej marzynia, a świat
bydzie nasz.

Rudi Schuberth – Córko rybaka/Cera hajera

Miesionczek blyskoł na niebie, skisz ciebie
poczułch przojanie i chyntka na grzych.
Pikawa boła w fest gorki poczebie
cero hajera, tys gryfno jak kwitkow miech
Lelynie kajś na stargańcu, ryjokowali.
Hazoki w norach już downo poszli spać
pedziałaś wtedy do mie mój mały
co ci mogą w ta porno majowo noc dać.

Cero hajera - Hanysa z Wirka
wejrzi na mie, zanim chyci mie laksyrka.
Dej mi kusika, syjmi lajbika,
niych się przekonom wiela bombonow
jest w słowie Marika

FNS Ławka/Koło

Widzioł żech jom dzisioj z samego rana,
Cisnoła koło - bo miała pana,
Jak szpok żech podloz, na trowie się siednoł,
wejrzała na mie, a jo zech zblednoł,

Eli ftos jich razym widzioł ?
Eli ftos wiyncy ło nich wiy
Ou yeah, ou yeah, ou yeah
Eli przojali się ? (x2)

Stolimy osobno, a poszli my razym,
żeby się trefic na trowie za stowym
Chciałaś coś pedzieć, jak plompoł żech koło,
już niy pamiyntom co dali boło.

Eli ftos jich razym widzioł?
Eli ftos wiyncy ło nich wiy
Ou yeah, ou yeah, ou yeah
Eli przojali się?

Mr ZooB – Moj jest tyn koncek zola (Mój jest ten kawałek podłogi)
Zajś ftoś na mie filuje,
Szkrobie, klupie w drzwiyrze,
Wkurzo mie i nerwuje,
Choby w lufcie piyrze,

Moj jest tukej tyn koncek zola,
Niy suchom wos już, yno smola,
Moj jest tukej tyn koncek placa,
Stroć mi się, bo ci klupna w glaca.

Byfyj jużech poromboł,
Rycka w antryju tyż,
zokel fort zech wytargoł,
na gipsdeka czas wlyź.

Moj jest tukej tyn koncek zola,
Niy suchom wos już, yno smola,
Moj jest tukej tyn koncek placa,
Stroć się, bo ci klupna w glaca.

Formacja Niezywych Schabuff – Da, Da, Da/Ano niy
Jo niy przaja ciebie, ty niy przajesz mie....
Jo niy przaja ciebie, ty niy przajesz mie....
Jo niy przaja ciebie, ty niy przajesz mie....
Jo niy przaja ciebie, ty niy przajesz mie....
Jo niy przaja ciebie, ty niy przajesz mie....
jo niy przaja ciebie a ty mie.
Da da da,
da da da,
da da da,
da da da.

T.Love – Chłopaki nie płaczą/Karlusy niy becom
Godosz życie kwaśny maszket,
Choby krzok z wieprzkami,
godosz frela łostawioła,
chopcy poszli pić kajś sami,
ale miyj to kajś, bydzie inkszy czas,
woniej zimny luft, wszystko przyndzie ci.

Uuu, karlusy,
Uuu, niy becom,
nie, nie, nie

Prozny bajtlik – dej się spokoj ,
jutro przeca tyż jest dziyń,
może kedyś ci pomoga,
może na halba życzniesz mi,
ale miyj to kajś, bydzie inkszy czas,
woniej zimny luft, wszystko przyndzie ci.

Uuu, karlusy,
Uuu, niy becom,
nie, nie, nie...

Ryszard Rynkowski – Jedzie pociag z daleka/Jedzie banka z Bytomia
Pszinco robić, trocha zgobić,
zimy bir, kajś w ciyniu pić.
Leżec w trowie, pływać w stowie,
trocha takim elwrym być,

Przinco robić, pić i kurzić,
bomelować kaj się do,
ze frelami, porajbrować,
take życie to jest to.

Jedzie banka z Bytomia, wiezie do dom pierona,
Za bilet łon niy buli, łobudz go na Goduli. (x2)
O nie, nie, nie, łobudź go na Goduli.

Norbi kobiety są gorące/Frelki som fest gorke
Ta piosynka to, ło frelkach, bydzie tak tyż mi sie zdowo,
i ło synkach, tyż co majom wielke łocy
na te dziołchy dugonoge, kere łażom jak te lale
Co tańcujom, wynokwiajom i dziubkami łobracajom.

Jak tak idzie – brakuje mi rymu, słodke som jak słojik dżymu
A jo niy wiym po jakymu,
lod sie w rynkach topi, pikawa fest mi bije,
kedy, pacza jak ta frelka kole ciebie się wije.

Te Frele som (aha aha), fest gorke (aha aha),
Te Frele som (heeej),
Te Frele som (aha aha), fest gorke (aha aha),
Te Frele som (heeej hooo).

De Mono – Statki na niebie/Szipy po niebie
Tak sie naroz zaciongnoło
Nojpiyrw grzmioło, potym loło
Łobejrzoł żech jom za łoknym
jak klupała, w ściana motkym

A może ji tam niy boło
yno mi sie tak zdowało
już chyba żech dostoł ała
tak żech chcioł, by mi przojała
i widza yno twoje biołe huty...
... jak szipy po niebie!

Dżem – Whisky/Gorzołka – antyalkoholowy protestsong
Godajom ło mie w Rudzie – co z niego za grzib,
durś łazi łożarty, a mogby łazić se na chyt,
Corny niy domyty, po łogrodkach śpi,
co tu strcioł, czego szuko,
Ić w pierony – padajom ludzie,
ludzie w Rudzie, ludzie we Rudzie.

Wejrzołżech do zgrzadła, tak niy moge być,
niy byda już dali, durś ty bryny żrić,
richtich wejrzoł zech do zgrzadła i to niy jest wic,
poszukoł żech sie baby, żeby już wiyncy niy pić.
Gorzołko dej nom żyć, gorzołko dej nom żyć!

Golec Łorkestra Ściernisko - Kudłowisko
Mom na gowie łyse pole, ale mom tyż plan
powyrywom wosy z klaty i przeszczepia tam.
Byda mioł na gowie afro i zadziwia świat,
już niy chca sie czesac gombkom choby tyn kojak

Tu na razie glaca błysko
ale bydzie kudłowisko
a tam , kaj z wosami kłopot
bydzie stoł kokot.

Zakopower – Boso/Dom to szpynd
Za ciasny szaket
mantel z dziurom
stary szczewik

i spodnioki tyż
ciepniynte w kont
kaj klajdow rzond

kożdo rzecz
na szpynd jest
łodstawiono
jeszcze do
ciepna tu
glazyjka znoszono

Wraża te wszystke, rzecy we wor ,
zawionża sznorkym, wystawia na dwor .
dom to na szpynd
dom to na szpynd
dom to na szpynd
dom to naaaaa szpynd

Perfect – Nie płacz Ewka/Niy bec Yma
Niy bec Yma , bo sam placu niy ma,
Na te ślintanie,
Wieje wiater, dostaniesz ryma,
abo kucanie, ychy, ychy, ychy.

Wejrzi yno na tych borokow
co bryna złopiom
niy umiom zrobic poru krokow
Durś łozarte som.

Cujesz luft, tyn dym,
Antek poli stare charboły.
Puda som, nazdać mu, fest wiela wlezie,
bo to gizd nad gizdy jest, łod lot,
W piecu durś, poli nojgorszy flot,
teraz wiym, że to dym ,
gryzie w łocy Cie.

Stachursky - Typ niepokorny/To jo tyn murcek corny
Leca, musza cie zaczimać,
musza ci to pedzieć,
jak wiela ty,
I twoja gotka, som mi ważne,
sztajger, jo popoioł zech gorzoły ,
i łeb, mie teraz boli
toż wypisz mi, na dzis tyn urlop,
być roz dobry chop,
To jo tyn murcek corny.
Dyć, yno mom czyste brwi,
Tyn som choć niy podobny,
sztajger prosza wybocz mi

Weekend - Ona tańczy dla mnie/Jo tańcuja śniom.
Jo w zocy jom mom, łona sam jest i giwcy na mie,
a, jo godom wom, ze puda śniom, tańcować kaj popadnie x2
Ta gryfno frela sie paczi tukej na mie, wiym, że to Monia, no toż do ni gonia
Już ku ni ida, dyć furgać mi sie chce, yno zeby niy wylyż na soronia,
Już ji godom suchej zatańcuj sy mną, pudymy w tany, choć żech jest naprany,
jo w kozdy chwili gańba moga skować bo, mom ta ochota, lotać kole płota,
bo jo pija tyj, tyj bo pija tyj, tyj,booo

Jo w zocy jom mom, łona sam jest i giwcy na mie,
a, jo godom wom, ze puda śniom, tańcować kaj popadnie x2

Feel Jest już ciemno/Jest już cima, dostołch ryma.
Jest już cima, i tyż sztromu nima
A jo dostoł, jeszcze ryma ,
taszyntuch moj, jest już mokry, a jo kucom ,
kichać durś i smarkac mi się chce,
godom do się, mom coś w nosie i zajś i zajś,
A w gowie
niy wyczimia, wezna cos na ryma,
yno coo aaa yno coooo
a teraz
niy wyczimia, wezna cos na ryma,
yno coo aaa yno coooo

Akcent Przez twe oczy zielone/Bez te grin gały
Jak zech yno gifnoł na Cie,
to niy mom głodu ani spania ,
po jakimu tak jest niy wiym,
durś biere mie chynć do przojania
Co moga poradzić na to,
że mie trefioło tak na fest .
że w pikawie moji lato
i żeś w gowie durś mi jest
Bez te gały, grin gały grin gały - żech łogupioł
Gwiozdki gynał tym gałom łoddały cały szpaaas ,
A jo pikawa przojania spragniono zech ci łoddoł
Tak przojać, tak przojać to idzie yno roz.

Sławomir Miłość w Zakopanem/Przonie w Bykowinie!
Terazki już to wiym,
kaj spełnioł sie moj syn - na Bykowinie,
pamioyntom w bance tam,
jak żech wejżoł nań, i ji wejrzynie, ooo
teraz prziszoł tyn czas,
że mi fest spuchmoł bas,
wybocz mi frelka,
a tyś durś chudo, choby skora łod winerka,

Przonie, przonie w Bykowinie,
Tam gorzołka dużi czimie,
Zolytnik żech jest jo,
a tyś jest moja lipsta,
yno niy rob zy mie gupka,
dowej tukej zaroz dzióbka,
hej pofajrujymy cołko noc przojania...

Piersi Bałkanica/Barborki czas

Barborki juzajś prziszoł czas,
Mszo, potym fajer, śpiyw i szpas
Tako kolyjność w gowie miyj,
Wiara, familio, gruba - fusbal i zimny biyr,

Cyja nom już do śpiywu rżnie.
Na karczmie tak bawiymy się,
Prziniyście tukej piwa kufel,
krupniokow z zymftym cały bufet,
Bydzie, bydzie lajera,
niy jedno frela,
chyci do tańca sztajgera,
te co na kneflu i te ze przodka,
zabalujom razym cołko noc,
choopa! baaba!

DeSu - Kto wie?/Fto wiy?
Karpie sie piekom, chojinka postrojono,
łobrus na stole, moczkom już wonio,
dziecka gwiozdki na niebie szukajom ,
gadziny, po ludzku godajom .

fto wiy eli za winklym,
niy kuko już z gyszynkym,
dzieciontko kere skowie ,
przojanie w naszy gowie,
fto wiy ,fto wiy ,fto wiy

Wilki Baśka/Rozia
Rozia miała epny cyc,
Ana – ...ić, a Hilda szłapki chude,
Hela dowała kusiki,
wszytkim hajerom na grubie,
Z Ymom szoł zech kedys ze sztuby kajś,
Pamiyntom,
Ze to boł, pierzińsko gynsty las,
Francka i Truda mie ,
zahalałaby we dwie ,
A Alfrida przojała niy mie,

Gryfne jak szipy,
abo nec z gyszynkami,
jak konie łod Fyrle,
glaskugle z gwiozdkami...

Chłopcy z Placu Broni O Ela!/O Hela!
Tyś boła richtich, gryfno frela,
I mieli my razym uciechy wiela,
Ale inkszy karlus szykowny boł z gymby,
a jeździoł do Cie, na mopliku, z Halymby

jak rynka zech czimoł na twojim szisbajnie,
to grała gitara i boło mi fajnie,
Ale jak z nim, ześ pioła jabola,
pedziołch to koniec, pogonia gorola,

O! Hela,
strciołaś swojigo hajera,
i tyla ci mom do pedzynia,
pikawa ty mosz ze kamiynia,
że, pikawa ty mosz ze kamiynia.

 

 


Radiowe Wydarzenia