Rada Gospodarcza Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powołana. ♬◙

Data: 12-03-2018

thumbnail
fot. P. Kurek

Naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych i biznesowych – w sumie szesnaście osób – wesprze wiedzą i doświadczeniem działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ekspertów powołano do nowopowstałej Rady Społeczno-Gospodarczej.

Jak wyjaśnia jej przewodniczący, profesor Tomasz Pietrzykowski, rada będzie życzliwe, ale i krytyczne patrzeć na działania Zarządu Metropolii. Chodzi też o znalezienie najlepszych rozwiązań dla funkcjonowania GZM.Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierz Karolczak zaznacza, że obszarów działalności jest sporo. Wśród priorytetów wyróżnia tworzenie ośrodków wzrostu gospodarczego i transport.Przewodniczący nie wykluczają, że skład nowopowstałej rady powiększy się. Pierwsze spotkanie jej członków już się odbyło.

Autor: P. Kurek


Galeria

Rada Gospodarcza Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii powołana. ♬◙
Wiadomości regionalne