Druga nitka S1. Wielu oferentów.

6 firm chce wybudować drugą nitkę drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie. Wszyscy oferenci określili termin realizacji inwestycji na 20 miesięcy bez wliczania miesięcy zimowych, czyli od 15 grudnia do 15 marca.

Budżet tej inwestycji to około 158 milionów złotych. Najwyższa oferta zbliża się do tej kwoty, najniższa opiewa na kwotę nieco ponad 107 mln zł. Zadaniem wykonawcy będzie budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła "Lotnisko" do Podwarpia o długości blisko 10km. Oprócz samej jezdni, wykonawca będzie musiał wybudować obiekty inżynierskie takie jak wiadukty, most, oprócz tego urządzenia ochrony środowiska, urządzenia wyposażenia, a także będzie musiał przebudować istniejącą infrastrukturę techniczną.

Teraz komisja przetargowa sprawdzi złożone oferty i wyłoni tę najkorzystniejszą. Umowa z wykonawcą ma być podpisana w I kwartale przyszłego roku. Budowa drugiej nitki ma znacząco poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tamtym odcinku.

Autor: Joanna Opas /mm/