Nowe zasady współpracy między NFOŚiGW a a Funduszami Wojewódzkimi .

W audycji między innymi : o nowych zasadach współpracy między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Funduszami Wojewódzkimi w tym katowickim porozmawiamy z  Wojciechem Stawianym ekspertem NFOŚiGW. Ponadto w audycji powiemy o finale akcji zadrzewiania Parku Leśnego w Muchowcu. W audycji nie zabraknie serwisu Agnieszki Tatarczyk. Zaprasza Maciej Bakes.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon