Nagroda Chapeau Bas dla Beaty Tomanek

W wyjątkowym roku 100-lecia praw wyborczych kobiet dziennikarka Polskiego Radia Katowice, Beata Tomanek, została uhonorowana Nagrodą Chapeau Bas przyznaną przez SOROPTIMIST International Klub Silesia Katowice.

Nagroda jest przyznawana od 2006 roku kobietom wielkiego ducha i serca, osobowościom naszego regionu. W ubiegłym roku laureatką Nagrody Chapeau Bas została prof. Joanna Wnuk-Nazarowa.

/pg/

 


Radiowe Wydarzenia