Artystyczne pary. Spotkanie multimedialne.

fot. Ryszard Stotko

W Studiu Koncertowym im. Jerzego Haralda, odbyło się multimedialne spotkanie artystów.

Przewodnikami w podróży do krainy niezwykłych możliwości twórczych byli Gwendolyn Audrey Foster i Wheeler Winston Dixon, para twórców filmowych mieszkających w Teksasie w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Irena Izabela Imańska i Witold Stypa, para polskich artystów malarzy, zajmujących się również filmowymi technikami eksperymentalnymi. Jak mówią sami artyści, ten pokaz jest próbą zobrazowania i skonfrontowania postaw twórczych od kompleksowych zagadnień amerykańskiej rzeczywistości na pograniczu projekcji sennej i samoanalizy, reprezentowanych przez amerykańską parę, do modelowania materii elektronicznej w celu przybliżenia zagadnień wizualizacji geometrii świata hiperprzestrzeni w pracach polskich twórców.

Pokazy filmów wzbogaciła, dzięki telefonicznemu połączeniu z Amerykanami, wspólna dyskusja o twórczości oraz miejscu i roli sztuki we współczesnym świecie. Prezentacji filmów Polaków towarzyszyła muzyczna improwizacja Łukasza Grunda, absolwenta katowickiej Akademii Muzycznej, na instrumentach perkusyjnych. 

Autor: Ryszard Stotko /rs/

 


Radiowe Wydarzenia