Pozytywka: Monika Starowicz

Gościem Ewy Niewiadomskiej w Pozytywce była Monika Starowicz, artystka związana z katowicką Akademią Sztuk Pięknych. Od lat tworzy plakaty, grafiki i rysunki. Muzeum Historii Katowic właśnie otwarło jej wystawę zatytułowaną "Wcielenia". To wcielenia kobiece, zmysłowe i tajemnicze. Audycja z pozytywnym wydźwiękiem