Pozytywka: Dariusz Miłkowski

Teatr Rozrywki w Chorzowie może się pochwalić kolejną głośną premierą. To "Stańczyk" w reżyserii Eweliny Marciniak. Historia tocząca się cieniu krakowskiego zamczyska pokazana przewrotnie i bardzo ciekawie.

O tym, jak powstawało to przedstawieniem, opowiedział w dzisiejszej Pozytywce dyrektor Teatru Rozrywki, Dariusz Miłkowski. A zaprasza, jak zawsze, Ewa Niewiadomska.


 


Audycja z pozytywnym wydźwiękiem