Czy to prawda, że...?

fot. Beata Tomanek

Myślę, że wielu uczestników spotkania w Bibliotece Śląskiej wciąż jest pod wrażeniem barwnych opowieści o śląskich przyrodnikach w większości nieznanych lub zapomnianych. Pan Mirosław Syniawa, wielki pasjonat, który w wolnym od pracy zawodowej czasie zdobywa jak detektyw wiadomości o kolejnych nazwiskach, zadziwiał nas nie tylko ogromną wiedzą, ale wielką swadą w przedstawianiu historii. Proszę zajrzeć do jego „Słownika Biograficznego Przyrodników Śląskich”.

Mam nadzieję, że spotkamy się z panem Mirosławem Syniawą przy okazji zadawania kolejnych pytań, w których z panem Bogdanem próbujemy odkrywać nieznane dzieje naszego regionu. W Zbiorach Specjalnych mogliśmy przy tej okazji oglądać najstarsze rękopisy i prawdziwie skarby Biblioteki Śląskiej – oryginalne książki, notatki i zapisy z XV i XVI wieku! Ich fascynujące historie przedstawiała nam pani dr Weronika Pawłowicz.

Kolejne spotkanie ze słuchaczami Radia Katowice w gościnie u pana prof. Jana Malickiego w Bibliotece Śląskiej we wrześniu.Odpowiedź na proste pytanie rozpoczynające się od banalnych słów: „Czy to prawda, że?” może stać się początkiem fascynującej opowieści o nieznanych epizodach przeszłości, podobnie jak rodzinne wspomnienia mogą odkrywać nieznane fakty i wpisywać je w historię Śląska.

Przypominają o tym autorzy audycji emitowanych na antenie Radia Katowice Beata Tomanek oraz Bogdan Widera, którzy zachęcają słuchaczy, żeby stawali się kronikarzami swoich czasów i wciąż zadają pytania, m.in.:

Czy to prawda, że neandertalczyk mieszkał na Śląsku? Czy to prawda, że rekiny pływały na mysłowickim rynku? Czy to prawda, że Ślązacy walczyli pod Grunwaldem? Czy to prawda, że Beethoven zaczął pisać 5 symfonię na Śląsku? Czy to prawda, że Śląsk miał swój Hollywood? Czy to prawda, że gorączka złota wybuchła niegdyś w Piekarach? Czy to prawda, że wszystkie żubry na świecie to z pochodzenia „hanysy?” i wiele innych...

Audycja „Czy to prawda, że...?” jest emitowana od 2006 roku na antenie Radia Katowice i ma na celu promocję wielobarwnej historii i kultury Górnego Śląska, przypominanie o mądrości życia jego mieszkańców, o tolerancji wobec różnorodności i odmienności, dbałości o poczucie własnej tożsamości.

Od kilku lat wraz z dyrektorem Biblioteki Śląskiej prof. Janem Malickim autorzy audycji „Czy to prawda, że...?” zachęcają słuchaczy do bycia „kronikarzami swoich czasów”. Uświadamiają wartość dokumentów, dzienników, starych kronik i fotografii.

niedziela i święta, godzina 11:15

www.tomanek.fotonet.net.pl

czytoprawda_01_1024.